Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 01 2017

shessodown
6502 d637
Reposted fromDeliriaVisionary DeliriaVisionary
7366 b3cf

ponderation:

Sunset Masterpiece, Noosa QLD by Cristian Coser

Reposted fromsehrschwul sehrschwul
shessodown
6532 99ed
Reposted fromczajnikq czajnikq
shessodown
6541 deef
Reposted fromczajnikq czajnikq
shessodown
6546 974a
Reposted fromczajnikq czajnikq
shessodown
6547 6343
Reposted fromczajnikq czajnikq
shessodown
6554 dc32
Reposted fromczajnikq czajnikq
shessodown
6556 72a3
Reposted fromczajnikq czajnikq
shessodown
6558 94fb
Reposted fromczajnikq czajnikq
shessodown
6573 f38a
Reposted fromczajnikq czajnikq
shessodown
6575 28ed
Reposted fromczajnikq czajnikq
shessodown
6576 8c42
Reposted fromczajnikq czajnikq
shessodown
6608 f132
Reposted fromczajnikq czajnikq
shessodown
6611 c831 500
Reposted fromkrzysk krzysk
6840 cd38 500
Reposted fromlostamongtheclouds lostamongtheclouds
8979 2804 500
Reposted fromsickmuse sickmuse
7364 e974 500

worldwidv:

{ Shades of water } by Thea E. Merli

Reposted fromsehrschwul sehrschwul
shessodown
Nic dwa razy się nie zdarza 
i nie zdarzy. Z tej przyczyny 
zrodziliśmy się bez wprawy 
i pomrzemy bez rutyny. 

Choćbyśmy uczniami byli 
najtępszymi w szkole świata, 
nie będziemy repetować 
żadnej zimy ani lata. 

Żaden dzień się nie powtórzy, 
nie ma dwóch podobnych nocy, 
dwóch tych samych pocałunków, 
dwóch jednakich spojrzeń w oczy. 

Wczoraj, kiedy twoje imię 
ktoś wymówił przy mnie głośno, 
tak mi było, jakby róża 
przez otwarte wpadła okno. 

Dziś, kiedy jesteśmy razem, 
odwróciłam twarz ku ścianie. 
Róża? Jak wygląda róża? 
Czy to kwiat? A może kamień? 

Czemu ty się, zła godzino, 
z niepotrzebnym mieszasz lękiem? 
Jesteś - a więc musisz minąć. 
Miniesz - a więc to jest piękne. 

Uśmiechnięci, współobjęci 
spróbujemy szukać zgody, 
choć różnimy się od siebie 
jak dwie krople czystej wody.
— Wisława Szymborska
Reposted fromitwaslove itwaslove
shessodown

Któregoś dnia obudzisz się o jedenastej w sobotę obok miłości swojego życia, zrobisz kawę i jajecznicę. I po prostu wszystko będzie w porządku.
Reposted fromwujcioBat wujcioBat
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl